Tozda yağ tayini

<p>&quot;Arr&ecirc;t&eacute; aux methods officielles d&#39;analyse des produits di&eacute;t&eacute;tiques et de r&eacute;gime&quot; e g&ouml;re gıdalardaki yağ tayini i&ccedil;in etkili bir prosed&uuml;r sunulmuştur. Numune, ekstraksiyondan &ouml;nce hidrolize edilir. Twisselmann ekstraksiyonu Ekstraksiyon &Uuml;nitesi E-816 ECE (Ekonomik S&uuml;rekli Ekstraksiyon) ile ger&ccedil;ekleştirilir. Bu, numunenin s&uuml;rekli olarak sıcak solvent buharında tutulurken taze damıtılmış solvent ile verimli bir şekilde durulanmasına izin verir. &Ouml;z&uuml;t, sabit bir ağırlığa kadar kurutulduktan sonra, toplam yağ i&ccedil;eriği gravimetrik olarak belirlenir. Referans değer Soxhlet ekstraksiyonu kullanılarak belirlendi.</p>

Uygulama Notu