Tek tip poli-laktik asit kapsüllerinin üretimi

<p>&Uuml;&ccedil; aşamalı bir işlem kullanılarak yaklaşık 550 &mu;m &ccedil;apında k&uuml;resel şekle sahip poli-laktik asit (PLA) mikro boncuklar &uuml;retildi. İlk olarak, tek tip PLA damlacıkları (DCM i&ccedil;inde &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş) bir kalsiyum-alginat kabuk i&ccedil;inde stabilize edildi. Daha sonra organik &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; buharlaştırıldı ve son olarak PLA mikrok&uuml;releri, aljinat kabuğunun tri-sodyum sitrat &ccedil;&ouml;zeltisi i&ccedil;inde &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesiyle geri kazanıldı. Aktif farmas&ouml;tik bileşenler (API&#39;ler), raf &ouml;mr&uuml;n&uuml; uzatmak, biyoyararlanımı artırmak ve salımını geciktirmek i&ccedil;in PLA matrisine g&ouml;m&uuml;lebilir</p>

Uygulama Notu