SpeedExtractor E-916 kullanılarak St.John's Wort'ta (Hypericum perforatum) Hiperisin Ön Ekstraksiyonu ve Ekstraksiyonu

<p>Bitkisel tıpta St.John&#39;s Wort bitkisi ve kuru ekstraktlı kaps&uuml;ller depresyonların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu &uuml;r&uuml;nlerde hiperisin kalite nedenleriyle belirlenir. Toplam hiperisin miktarının belirlenmesi, 590 nm&#39;de ekstraksiyon ve fotometrik kantifikasyon ile yapılabilir. Fotometri ile miktar tayini, birlikte ekstrakte edilmiş klorofil tarafından engellenir. Karışan klorofilin uzaklaştırılması, diklorometan ile bir &ouml;n-ekstraksiyon ile ger&ccedil;ekleştirildi. Kalanlar daha sonra hiperisin miktarını belirlemek i&ccedil;in metanol ile ekstre edildi.</p>

Uygulama Notu