SpeedExtractor E-916 kullanarak toprak ve kanalizasyon çamurundaki Perflorlu Bileşiklerin (PFC'ler) belirlenmesi

<p>PFC&#39;ler, bir&ccedil;ok ticari ve evsel uygulamada &ouml;ğeleri lekeye, yağa ve suya dayanıklı hale getirmek i&ccedil;in kullanılan florokarbonlardır. &Ccedil;ok kararlı kimyasallardır ve &ccedil;evrede birikirler. Sağlık sorunları nedeniyle d&uuml;nya &ccedil;apında izlenirler. Perflorooktan s&uuml;lfonat (PFOS) yakın zamanda Stockholm S&ouml;zleşmesi tarafından yasaklandı. Bu uygulama notu, SpeedExtractor E-916 kullanılarak toprak ve kanalizasyon &ccedil;amuru &ouml;rneklerinden PFC&#39;lerin &ccedil;ıkarılmasını a&ccedil;ıklar.</p>

Uygulama Notu