SpeedExtractor E-914 Kullanılarak Tortu Örneklerinde PBDE'lerin Belirlenmesi

<p>PBDE&#39;ler, sayısız uygulamada kullanılan bromlu alev geciktiricilerdir (Şekil 1). Sağlık endişeleri nedeniyle d&uuml;nya &ccedil;apında izlenirler. K&ouml;rfez ve hali&ccedil; &ccedil;&ouml;keltileri toksik bileşikleri depolar ve bu nedenle &ccedil;evredeki PBDE&#39;lerin kirlilik d&uuml;zeyini değerlendirmek i&ccedil;in &ccedil;ok uygun yerlerdir. Bu uygulama notu, SpeedExtractor E-914 kullanılarak iki tortu &ouml;rneğinden PBDE&#39;lerin ekstraksiyonunu a&ccedil;ıklar. PBDE t&uuml;rdeşleri GC-MS / GC-ECD ile belirlendi.</p>

Uygulama Notu