SpeedExtractor E-914 kullanılarak balıklarda PCDD / F'lerin ve PCB'lerin Ekstraksiyonu

<p>Dioksinler kalıcı &ccedil;evre kirleticileridir. T&uuml;m d&uuml;nyada &ccedil;evrede bulunurlar ve besin zincirinde, &ouml;zellikle hayvanların yağlı dokusunda birikirler. Bu uygulama notu, balık dokusunda (alabalık ve yılan balığı) PCDD&#39;lerin, PCDF&#39;lerin ve PCB&#39;lerin ekstraksiyonu ve belirlenmesi i&ccedil;in SpeedExtractor&#39;ın kullanımını a&ccedil;ıklamaktadır.</p>

Uygulama Notu