SpeedExtractor'daki Tıkanmalarla İlgili Teknik Not

<p>SpeedExtractor E-916 / E-914 kullanılarak basın&ccedil;lı &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; ekstraksiyonu (PSE) , y&uuml;ksek sıcaklıklarda ve basın&ccedil;larda &ccedil;eşitli katı veya yarı katı matrislerden analitleri ekstrakte etmenin etkili bir yoludur . SpeedExtractor, d&uuml;ş&uuml;k solvent t&uuml;ketimini m&uuml;mk&uuml;n kılan kapilerler i&ccedil;erir. Bu kılcal damarların ekstraksiyon işlemi sırasında tıkanması m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bu tıkanmalara şunlar neden olabilir: yanlış numune hazırlama, uygun olmayan ekstraksiyon parametreleri, uygun olmayan cihaz konfig&uuml;rasyonu vb. Bu Teknik Not, engellerin başarıyla &ouml;nlenmesi, ele alınması ve &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi i&ccedil;in &ouml;neriler verecektir .</p>

Uygulama Notu