Sitral izomerlerin limon otu yağından ayrıştırılması

<p>Limon otu d&uuml;nya &ccedil;apında yetiştirilmektedir. Esas olarak A vitamini, parf&uuml;mler, b&ouml;cek spreyi, kozmetikler, parf&uuml;mler, yiyecek ve i&ccedil;ecekler dahil olmak &uuml;zere bir dizi kullanıma sahip yağları i&ccedil;in yetiştirilir. Limon otu da d&uuml;nya &ccedil;apında &ccedil;ay olarak t&uuml;ketilmektedir. Limon otu yağı birka&ccedil; monoterpen i&ccedil;erir, sitral ana bileşen olup% 65-85 arası seviyelerde bulunur. Sitral (3,7-dimetil-2,6-oktadienal), iki izomerik asiklik monoterpen aldehitin doğal bir karışımına verilen addır: geraniyal (transsitral, sitral A) ve neral (cis-sitral, sitral B). Limon otu yağı, sitrale ek olarak, k&uuml;&ccedil;&uuml;k miktarlarda geraniyol, geranilasetat ve mirsen gibi monoterpen olefinlerden oluşur.</p>

Uygulama Notu