SiO2 aglomere partiküllerinin hazırlanması

<p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde nanopartik&uuml;ller, seramik malzeme, atmosferik plazma sprey (APS) kaplama, ila&ccedil; form&uuml;lasyonu veya ila&ccedil; dağıtım sistemi gibi bir&ccedil;ok end&uuml;stri uygulamasında b&uuml;y&uuml;k ilgi g&ouml;r&uuml;yor. K&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutları, onları idare etmeyi zorlaştırır ve bu t&uuml;r tozları kullanan personelin sağlığı i&ccedil;in bir risk oluşturabilir. Nanopartik&uuml;llerin toplanması, daha &ouml;nce bahsedilen sorunun &uuml;stesinden gelmek i&ccedil;in gereklidir.<br /> D&uuml;zg&uuml;n morfolojiye ve dar boyut dağılımına sahip serbest akışlı, k&uuml;resel partik&uuml;ller, bir&ccedil;ok uygulama i&ccedil;in olduk&ccedil;a arzu edilir ve sprey kurutma ile kolayca elde edilebilir. &Ouml;rneğin seramik malzeme veya ila&ccedil; form&uuml;lasyonundaki uygulamalar i&ccedil;in, nihai &uuml;r&uuml;n&uuml; elde etmek i&ccedil;in aglomera malzemenin sıkıştırılması gereklidir. Aglomere malzemenin &ouml;zellikleri, b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de tozun sıkıştırma davranışını ve nihai &uuml;r&uuml;n&uuml;n homojenliğini belirleyecektir. Sprey kurutma, bir sıvıyı (yani &ccedil;&ouml;zelti, em&uuml;lsiyon veya s&uuml;spansiyon) kesin spesifikasyonlara sahip katı k&uuml;resel par&ccedil;acıklara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rerek gran&uuml;l malzeme &uuml;retmek i&ccedil;in yerleşik bir y&ouml;ntemdir.<br /> Kullanılan s&uuml;spansiyon nanopartik&uuml;llerden oluşuyorsa, elde edilen aglomere &uuml;r&uuml;n, mikrometre altı / mikrometre boyut aralığında nano yapılı bir toz oluşturan nanopartik&uuml;lleri i&ccedil;erir. Bu yaklaşım sayesinde, nano &ouml;l&ccedil;ekli par&ccedil;acıkların &ouml;zellikleri, kullanımı daha kolay ve daha g&uuml;venli olan mikrometre &ouml;l&ccedil;ekli par&ccedil;acıklar halinde korunur.<br /> Kimyasal ve fiziksel &ouml;zelliklerinden dolayı silika, seramik &uuml;retimi, ila&ccedil; form&uuml;lasyonu veya ila&ccedil; dağıtımı gibi &ccedil;eşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılan gelişmiş bir malzemedir. Burada, silika, Nano Sprey Kurutucu B-90 HP kullanarak nanopartik&uuml;lleri aglomere etme fizibilitesini araştırmak i&ccedil;in bir model s&uuml;spansiyon malzemesi olarak se&ccedil;ildi.</p>

Uygulama Notu