Silika flash kartuşların yükleme kapasitesi

<p>Flaş kromatografisini optimize etmek, belirli bir numune i&ccedil;in ideal kartuşu ve koşulları bulmayı gerektirir. Ama&ccedil;, m&uuml;mk&uuml;n olan en kısa s&uuml;rede ve minimum solvent kullanımıyla m&uuml;mk&uuml;n olan en y&uuml;ksek miktarda saf numuneyi hazırlamak olduğundan, y&uuml;ksek y&uuml;klemelerin farklı kartuşlar i&ccedil;in ayırmayı nasıl etkilediğini bilmek &ccedil;ok &ouml;nemlidir.</p> <p>Analitik kromatografiden farklı olarak, preparatif ayırmalar genellikle aşırı y&uuml;klenmiş koşullar altında, yani ek pik genişlemesine neden olacak kadar b&uuml;y&uuml;k bir numune miktarı ile ger&ccedil;ekleştirilir. Bu, numunedeki pikler &uuml;st &uuml;ste gelmediği s&uuml;rece preparatif kromatografide kabul edilebilir. Bu nedenle, belirli bir ayırma i&ccedil;in maksimum uygulanabilir y&uuml;kleme, yalnızca kolonun y&uuml;kleme kapasitesine değil, aynı zamanda ilgili bileşiklerin ilk ayrılmasına da bağlıdır.</p> <p>K&uuml;resel silika par&ccedil;acıkları, d&uuml;zensiz şekilli par&ccedil;acıklara g&ouml;re bir s&uuml;tun malzemesi olarak &ccedil;ok sayıda fayda sağlar. Kolona daha sıkı bir şekilde paketlenebilirler, bu da daha homojen akışa, azaltılmış tepe genişlemesine ve dolayısıyla daha y&uuml;ksek &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğe yol a&ccedil;ar. D&uuml;ş&uuml;k ince partik&uuml;l i&ccedil;eriği, &ouml;zellikle daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k partik&uuml;l boyutları kullanıldığında &ouml;nemli olan bir &ouml;zellik olan karşı basıncı da azaltır. Bu uygulama notu, y&uuml;klemenin belirli bir numune i&ccedil;in hazırlayıcı ayırmaları nasıl etkilediğine dair bir &ouml;rnek verir. Farklı boyutlarda partik&uuml;llere sahip FlashPure kartuşların yanı sıra k&uuml;resel ve d&uuml;zensiz ambalaj malzemeleri karşılaştırılır.</p>

Uygulama Notu