Sedimentte PAH tayini

<p>PAH&#39;lar, k&ouml;m&uuml;r&uuml;n karbonlaşması ile &uuml;retilen petrol, k&ouml;m&uuml;r ve katran i&ccedil;inde bulunur, ancak bit&uuml;mde g&ouml;r&uuml;lmez. Ayrıca ızgara ette, sigara dumanında ve otomobil egzozunda da bulunabilirler. PAH kalıcıdır, her yerde bulunur ve bazıları kanserojen, mutajenik ve teratojenik &ouml;zelliklere sahiptir. 100&#39;den fazla farklı PAH vardır, ancak genellikle Birleşik Devletler &Ccedil;evre Koruma Dairesi (EPA) tarafından tanımlanan 16 PAH analiz edilir. Bunlar asenaften, asenafetilen, antrasen, benz (a) antrasen, benzo (a) piren, benzo (b) floranten, benzo (ghi) perilen, benzo (k) floranten, krisen, dibenz (ah) antrasen, floranten, floren, indeno (1,2,3-cd) piren, naftalen, fenantren ve piren. Benzo (a) piren genellikle bir kurşun madde olarak kullanılır.</p> <p>Bu Uygulama Notu, EPA 3541&#39;e g&ouml;re kurutulmuş bir &ccedil;&ouml;kelti SETOC numunesinde bu EPA-PAH&#39;ların ekstraksiyonunu ve belirlenmesini a&ccedil;ıklamaktadır. Numune, Soxhlet sıcak modunda UniversalExtractor E-800 ile ekstrakte edilmiştir. Kantifikasyon, ISO 17025 akredite bir laboratuvar olan Labor Veritas Zurich tarafından yapılmıştır.</p>

Uygulama Notu