Şarap ve meyve suyundaki uçucu asitlerin belirlenmesi

<p>Şarap ve meyve suyundaki u&ccedil;ucu asitliğin ana kısmı (&gt;% 95) oksidatif veya anaerobik fermantasyonla oluşan asetik asittir. Yeni bir sek sofra şarabındaki ortalama asetik asit seviyesi 400 mg / L&#39;den azdır, ancak seviyeler tespit edilemeyenden 3 g / L&#39;ye kadar değişebilir. &Ccedil;ok y&uuml;ksek d&uuml;zeyde u&ccedil;ucu asit, d&uuml;ş&uuml;k kaliteli ve asetoz bir &uuml;r&uuml;n i&ccedil;in bir g&ouml;stergedir. &Ouml;rneğin İsvi&ccedil;re&#39;de u&ccedil;ucu asitlerin tolerans seviyesi 1200 mg / kg&#39;dır. ABD&#39;de yasal sınırlar beyaz şarap i&ccedil;in 1200 mg / kg u&ccedil;ucu asit ve kırmızı şarap i&ccedil;in 1400 mg / kg&#39;dır. Burada, buharla damıtmaya dayalı ve Rolle İsvi&ccedil;re&#39;deki Schenk SA laboratuvarlarında ger&ccedil;ekleştirilen u&ccedil;ucu asit tayini i&ccedil;in bir y&ouml;ntem sunulmuştur. Buhar damıtma, u&ccedil;ucu asit tayini i&ccedil;in tercih edilen y&ouml;ntemdir ve normatif prosed&uuml;rlerde ayrıntılı olarak a&ccedil;ıklanmıştır.&nbsp;</p>

Uygulama Notu