Rock Core (Kayaç) Ekstraksiyonu

<p>Kaya&ccedil;lar, petrol ve gaz rezervuarlarının araştırılması, değerlendirilmesi ve &uuml;retimi i&ccedil;in gerekli verileri sağlar. &Ccedil;ekirdek &ouml;rneklerden g&ouml;zeneklilik, ge&ccedil;irgenlik ve sıvı doygunluğunun &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; ve analizi sayesinde operat&ouml;rler, kayadaki g&ouml;zenek sistemlerini daha iyi karakterize edebilir ve &uuml;retimi optimize etmek i&ccedil;in rezervuar davranışını doğru bir şekilde modelleyebilir. Kaya matrisine ek olarak, &ccedil;ekirdek numuneleri oluşum sıvıları i&ccedil;erir. Bu oluşum sıvıları, tipik olarak, analiz i&ccedil;in kayanın g&ouml;zenek boşluklarından tamamen &ccedil;ıkarılması gereken bir hidrokarbon ve tuzlu su karışımı i&ccedil;erecektir. Soxhlet, kaya&ccedil; &ccedil;ekirdek temizliği i&ccedil;in kullanılan standart y&ouml;ntemdir. Alternatif olarak, kaya&ccedil;lar Basın&ccedil;lı Solvent Ekstraksiyonu kullanılarak da temizlenebilir.</p> <p>Bu Uygulama Notu i&ccedil;in UniversalExtractor E-800 kullanılarak toluen, metanol ve tekrar toluen kullanılarak sıralı ekstraksiyonlarla bir Soxhlet ılık y&ouml;ntemi kullanılarak bir kaya &ccedil;ekirdeği numunesi &ouml;z&uuml;tlenirken t&uuml;m petrol bileşenlerinin &ccedil;ıkarılması i&ccedil;in &ouml;z&uuml;tlendi. Kalan bozulmamış &ccedil;ekirdek daha sonra g&ouml;zeneklilik ve ge&ccedil;irgenlik gibi &ouml;zellikler a&ccedil;ısından analiz edilebilirken, ekstrakte edilen petrol ilgi konusu değildir.</p>

Uygulama Notu