Potansiyometrik titrasyon kullanarak su ve atık suda TKN tayini

<p>Suda ve atık suda Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) tayini i&ccedil;in ISO 5663, DIN EN 25 663 ve 40 CFR b&ouml;l&uuml;m 136.3&#39;te listelenen y&ouml;ntemlere g&ouml;re kolay, g&uuml;venilir ve y&uuml;ksek oluklu borulu bir y&ouml;ntem sunulmuştur. Bu &ccedil;alışmada, su numuneleri i&ccedil;in y&ouml;ntemin duyarlılığı i&ccedil;in bir &ouml;l&ccedil;&uuml;t olan Saptama Sınırı ve &Ouml;l&ccedil;&uuml;m Sınırı belirlenmiştir. Sistemin performansını test etmek i&ccedil;in, bir &uuml;re referans numunesinin farklı konsantrasyonlarının nitrojen geri kazanımı test edildi. &Ouml;rnekler, KjelDigester K-449 kullanılarak cıva ve selenyumdan arındırılmıştır. Damıtma ve potansiyometrik borik asit titrasyonu, KjelSampler K-376 ile KjelMaster K-375 ile ger&ccedil;ekleştirildi.</p>

Uygulama Notu