Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Tayini için SpeedExtractor E-916 kullanılarak Sediment Ekstraksiyonu

<p>Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH&#39;lar), kaynaşmış aromatik halkalardan oluşan ve heteroatom i&ccedil;ermeyen veya ikame etmeyen kimyasal bileşiklerdir. PAH&#39;lar, kal karbonizasyonla &uuml;retilen yağda, k&ouml;m&uuml;rde ve katranda bulunur, ancak bit&uuml;mde g&ouml;r&uuml;lmez. Ayrıca ızgara ette, sigara dumanında ve otomobil egzozunda da bulunabilirler. PAH&#39;lar kalıcıdır, her yerde bulunur ve bazıları kanserojen, mutajenik ve teratojenik &ouml;zelliklere sahiptir.</p>

Uygulama Notu