Poliklorlu Bifenillerin (PCB) Tayini için SpeedExtractor E-916 kullanılarak Sediment Ekstraksiyonu

<p>Poliklorlu Bifeniller (PCB), bifenil iskeleti 1-10 klor atomu ile ikame edilen bir organik bileşikler sınıfıdır. A&ccedil;ıklamayı basitleştirmek i&ccedil;in genellikle 1&#39;den 209&#39;a kadar bir sayı ile belirtilirler. 1980&#39;lere kadar PCB&#39;ler, transformat&ouml;rlerde soğutucu ve dielektrik akışkan olarak, alev geciktiriciler, hidrolik sıvılar ve plastiklerde katkı maddeleri ve diğer bir&ccedil;ok uygulama i&ccedil;in kullanıldı. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde &uuml;retim ve kullanım neredeyse t&uuml;m d&uuml;nyada yasaklanmıştır.</p>

Uygulama Notu