Kolorimetrik titrasyon kullanarak su ve atık suda TKN tayini

<p>ISO 5663, DIN EN 25 663 ve 40 CFR b&ouml;l&uuml;m 136.3&#39;e g&ouml;re Optrode sens&ouml;r&uuml; kullanılarak suda ve atık suda Toplam Kjeldahl Azotunun (TKN) kolorimetrik tayini i&ccedil;in g&uuml;venilir bir y&ouml;ntem tanıtıldı. Bu &ccedil;alışmada, su numuneleri i&ccedil;in y&ouml;ntemin duyarlılığı i&ccedil;in bir &ouml;l&ccedil;&uuml;t olan Saptama Sınırı ve &Ouml;l&ccedil;&uuml;m Sınırı belirlenmiştir. Sistemin performansını test etmek i&ccedil;in, bir &uuml;re referans numunesinin farklı konsantrasyonlarının nitrojen geri kazanımı test edildi. &Ouml;rnekler, KjelDigester K-449 kullanılarak cıva ve selenyumdan arındırılmıştır. Damıtma ve borik asit titrasyonu, KjelSampler K-376 ile KjelMaster K-375 ile yapıldı. Uluslararası normlara eşdeğer olan borik asit titrasyonunun tespit prensibi kolorimetriktir. KjelMaster K-375, Optrode sens&ouml;r&uuml;nden oluşan kolorimetrik set ve artan karıştırma ve hava kabarcığı bastırma i&ccedil;in ilgili BUCHI aksesuarlarıyla donatılmıştır. KjelMaster sistemi K-375 / K-376&#39;nın senkronize proses adımları olan KjelDigester K-449&#39;un hızlı ısıtma ve soğutması, &quot;Online&quot; titrasyon modu ile birlikte iş g&uuml;n&uuml; başına numune verimini artırır.</p>

Uygulama Notu