Kannabinoidlerin Klinik Kullanım için Ayrıştırılması

<p>Kanabinoidlerin ayrılması, klinik &ccedil;alışmalar i&ccedil;in gerekli olan &ouml;nemli bir s&uuml;re&ccedil;tir. Bu &ccedil;alışmaların amacı, izole kannabinoidlerin kronik hastalıkları ve kemoterapinin neden olduğu yan etkilerden muzdarip hastalar &uuml;zerindeki etkisini araştırmaktır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak &uuml;zere t&uuml;m d&uuml;nyada esrarın tıbbi kullanımına ilişkin yasaların gevşetilmesi, kannabinoidlerin insan v&uuml;cudu &uuml;zerindeki etkisinin belirlenmesine olan ilgiyi artırmıştır. Klinik &ccedil;alışmalar, b&uuml;y&uuml;k miktarda y&uuml;ksek oranda saf ayrılmış kanabnoidler gerektirir. PrepChrom C-700 ile bu kolaylıkla başarılabilir.</p>

Uygulama Notu