İkincil metabolitlerin ayrıştırılması ve izolasyonu

<p>Bitkilerden elde edilen ikincil metabolitlerin yanı sıra bakteri ve mantarlar gibi mikroorganizmalar da son yıllarda kapsamlı bir şekilde &ccedil;alışılmıştır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde kullanımda olan bir&ccedil;ok vazge&ccedil;ilmez ila&ccedil; maddesi, orijinal olarak doğal kaynaklardan izole edilmiş bileşiklere dayanmaktadır [1]. &Ouml;zellikle antibiyotikler ve anti kanser ila&ccedil;ları alanında, doğal &uuml;r&uuml;nler &ouml;nc&uuml; keşif s&uuml;recinde baskın bir rol oynamaktadır [2].</p> <p>Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde artan bir sorun, şu anda mevcut antibiyotiklere diren&ccedil;li patojenlerin artan oluşumudur. Bir&ccedil;ok ila&ccedil; şirketi yeni antibiyotikler &uuml;zerine araştırmayı bıraktığından, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek i&ccedil;in etkili ara&ccedil;ların eksikliği giderek artmaktadır. Bu nedenle, yeni antibakteriyel bileşiklerin araştırılması acil hale geldi. İkincil antibiyotik metabolitleri i&ccedil;in &ouml;nemli bir kaynak aktinomisetlerdir, &ouml;zellikle Streptomyces cinsidir .</p> <p>Alman Enfeksiyon Araştırma Merkezi&#39;nin (DZIF) bir par&ccedil;ası olan Prof. Niedermeyer&#39;in araştırma grubu, aktinomisetler gibi mikroorganizmalardan yeni antienfektif bileşikler tanımlıyor. Farklı doğal ortamlardan suşların taranması sırasında , bir kızılağa&ccedil; ağacının k&ouml;k nod&uuml;llerinden izole edilen bir Streptomyces suşu, Bacillus subtilis bakterisine karşı belirgin aktivite nedeniyle dikkat &ccedil;ekti . Bu suşun kimyasal bir taraması, yeni bileşikler &uuml;retebildiğini g&ouml;sterdi ve bu da, g&ouml;zlemlenen antibakteriyel aktiviteden sorumlu bileşiklerin tanımlanmasını ilgin&ccedil; hale getirdi.</p> <p>Burada, incelenen ekstrakt durumunda boyut dışlama kromatografisine &uuml;st&uuml;n bir alternatif olan ham bir ekstrakttan doğal &uuml;r&uuml;nleri &ouml;nceden arıtmak i&ccedil;in bir uygulama sunuyoruz. Ek olarak, birleştirilmiş fraksiyonların izolasyonu, 10 um&#39;lik bir prep-HPLC kolonu kullanılarak PrepChrom C-700 &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleştirildi.</p>

Uygulama Notu