Hastanelerin Histoloji Bölümünde Solventlerin Geri Kazanımı

<p>Solventler (etanol, ksilen ve su), doku kesitlerinin hazırlanması sırasında susuzlaştırma ve boyama i&ccedil;in histolojide kullanılır.</p> <p>Burada, &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;lerin end&uuml;striyel bir d&ouml;ner buharlaştırıcı kullanılarak otomatik işlemde nasıl geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; g&ouml;steriyoruz.</p>

Uygulama Notu