Gıdalarda Trans Yağ Asidi Tayini

<p>Trans yağ asitleri, koroner kalp hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir. Bu Kısa Notta, gıda maddesinin lipitinin ekstraksiyonu i&ccedil;in SpeedExtractor E-916 kullanılarak trans yağ asitlerinin belirlenmesi g&ouml;sterilmektedir.</p>

Uygulama Notu