Diklorometan içinde çevresel numunelerin konsantrasyonu ve çözücü geri kazanımı.

<p>&Ccedil;evresel numuneler genellikle organik bir &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; ile ekstrakte edilir ve daha sonra son analizden &ouml;nce konsantre edilir.</p> <p>Bu Kısa Notta, farklı başlangı&ccedil; hacimlerine sahip diklorometan (DCM) i&ccedil;inde &ccedil;&ouml;z&uuml;nen &ouml;rneklerin paralel konsantrasyonu i&ccedil;in başlangı&ccedil; koşulları ve buharlaşma ayarları sunulmaktadır. Bu ayarlar, y&uuml;ksek analit ve y&uuml;ksek &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml; geri kazanımı i&ccedil;in optimize edilmiştir.</p>

Uygulama Notu