Çamur örneklerinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar

<p>Ayrıca organik maddenin eksik yanması yoluyla da &uuml;retilirler.. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde, PAH kirliliğinin ana kaynakları insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır ve d&uuml;nya genelinde değişiklik g&ouml;stermektedir. &Ccedil;oğu PAH, yanma ve piroliz s&uuml;re&ccedil;leri yoluyla &ccedil;evreye atmosfer yoluyla girer. Havadaki PAH&#39;ların birikmesi nedeniyle &ccedil;eşitli gıdalarda ve ayrıca kirli sulardan gelen balıklarda PAH&#39;lar tespit edilmiştir. PAH&#39;lar ayrıca k&ouml;m&uuml;rde kızartma, ızgara, kızartma ve kızartma gibi belirli yiyecek hazırlama y&ouml;ntemleri sırasında da oluşur . Solunum yolu ve deri, insan v&uuml;cudunda PAH&#39;lardan en &ccedil;ok etkilenen iki organdır. Yaygın semptomlar arasında g&uuml;neş dermatiti, akne dermatiti ve epifolik&uuml;lit bulunur .</p> <p>Bir&ccedil;ok &uuml;lke ve b&ouml;lgede PAH bileşiklerini yasaklayan ve tespit eden d&uuml;zenlemeler vardır.</p> <p>1982 yılında, Amerikan &Ccedil;evre Koruma Ajansı (EPA), kirletici maddelerin izlenmesi i&ccedil;in &ouml;ncelikli bileşikler olarak 16 temsili PAH&#39;ı tanıttı 5 . 2016 yılında, &Ccedil;in Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve &Ccedil;evre Bakanlığı, toprak, tortu, &ccedil;amur ve hava gibi &ccedil;evresel alanlarda PAH&#39;larla ilgili yeni bir dizi kararname ve y&ouml;netmelik yayınladı. Y&ouml;netmelikler, farklı uygulamalardaki PAH bileşikleri i&ccedil;in tespit y&ouml;ntemlerini ve değer sınırlarını a&ccedil;ık&ccedil;a listelemektedir. HJ 783-2016 ve HJ 805-2016 y&ouml;netmeliklerinde, GC-MS ile analizden &ouml;nce liyofilize numunelerin Basın&ccedil;lı Sıvı Ekstraksiyon y&ouml;ntemi (PFE, Basın&ccedil;lı Solvent Ekstraksiyonu PSE olarak da bilinir) kullanılarak katı bir numunenin ekstraksiyonunu &ouml;nermektedir .</p>

Uygulama Notu