Buharlaştırma Kılavuzunuz - Damıtma hızı

<p>D&ouml;ner buharlaştırıcının &ccedil;eşitli parametreleri ile ulaşılabilen damıtma hızı arasında bir ilişki vardır. Isıtma banyosu ve soğutucunun sıcaklıkları, sistem i&ccedil;indeki basın&ccedil;, buharlaştırma kabının boyutu ve d&ouml;n&uuml;ş hızı. Bu &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml;l&uuml;k, belirli uygulamaların gereksinimlerini yeniden g&ouml;zden ge&ccedil;irirken verimli buharlaşma elde etmenize olanak tanır. Ama hangi koşullar altında en y&uuml;ksek damıtma oranını elde ederiz? Ve ger&ccedil;ek koşullar altında &ccedil;alışırken bu oran ne kadar g&uuml;venilir? Burada Rotavapor laboratuvarımız i&ccedil;in ger&ccedil;ek&ccedil;i değerler sunuyoruz.</p>

Uygulama Notu