BUCHI NIR-Online® kullanılarak ham yağların zamk giderme adımının izlenmesi

<p>Kalıntı fosfor a&ccedil;ısından zamkı giderilmiş yağların bileşimi ve diğer parametreler, nihai &uuml;r&uuml;n olarak y&uuml;ksek kaliteli yemeklik yağ elde etmek i&ccedil;in sonraki rafine etme adımlarının optimizasyonu i&ccedil;in kritik &ouml;neme sahiptir.</p> <p>Zamk giderme adımından sonra bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulmasıyla, zamkı giderilen yağın bileşimi hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde izlenir ve belgelenir.</p>

Uygulama Notu