BUCHI NIR-Online® kullanarak yem endüstrisinde hammadde kalitesinin izlenmesi

<p>G&uuml;venli ve kaliteli yem &uuml;retmek, hammadde &uuml;zerinde tam kontrole sahip olmakla başlar.</p> <p>T&uuml;m hammadde (buğday, mısır, arpa, yulaf, sorgum, vb.) Partileri hakkında ger&ccedil;ek zamanlı bilgiler, gelen malların boşaltılması veya reddedilmesi, ayrıştırılması ve &uuml;retim adımlarının en y&uuml;ksek d&uuml;zeyde optimize edilmesi i&ccedil;in kritik &ouml;neme sahiptir. nihai kalite ve k&acirc;r.</p> <p>Hammadde girişine bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulmasıyla, t&uuml;m kamyon, tren veya gemi y&uuml;klerinin tahıl bileşimi hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde izlenir ve belgelenir.</p>

Uygulama Notu