BUCHI NIR-Online® kullanarak un endüstrisindeki öğütme adımını izleme

<p>Un &uuml;reticilerinin g&ouml;revi, m&uuml;şterilerin &ouml;zel gereksinimlerine g&ouml;re un teslimatı ve garanti etmektir.</p> <p>Unun &uuml;retimi sırasında nem, protein ve k&uuml;l i&ccedil;eriği gibi temel parametreleri s&uuml;rekli izleyerek ger&ccedil;ek zamanlı kalite kontrol&uuml; ve ayrıca lekeler ve kirlilik tespiti, optimum verimlilikle tutarlı &uuml;r&uuml;n kalitesi sağlamak i&ccedil;in kritik &ouml;neme sahiptir.</p> <p>&Ouml;ğ&uuml;tme aşamasından sonra y&uuml;ksek &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kl&uuml; CCD kamera ile donatılmış bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulumu, un bileşiminin ve kalitesinin hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde izlenmesini sağlar.</p>

Uygulama Notu