BUCHI NIR-Online® Kullanarak Şeker Kamışının Fabrikaya Kabulü

<p>Şeker kamışı alımında şeker kamışı kalitesinin tespiti, &ccedil;ift&ccedil;iler ile end&uuml;stri arasında adil &ouml;deme yapılmasının temelini oluşturmaktadır. Şeker kamışı analizi i&ccedil;in bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulumu ile kalite hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde belirlenir ve belgelenir. Şeker kamışı &ouml;rnekleri, bir &ccedil;ekirdek &ouml;rnekleyici tarafından kamyonlardan alınır, par&ccedil;alanır ve BRIX, POL (polarizasyon) ve Fiber değer belirleme parametrelerinin temsili &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; i&ccedil;in otomatikleştirilmiş analize tabi tutulur.</p>

Uygulama Notu