BUCHI NIR-Online® kullanarak sabun stoğu bileşimini izleme

<p>Sabun stoğu, ham bitkisel yağın kimyasal rafinasyon işleminden elde edilir. Sabun stoğu bileşiminin hızlı ve doğru belirlenmesi, n&ouml;tr yağ kaybını azaltmak ve dolayısıyla rafine etme koşullarını optimize etmek ve nihai &uuml;r&uuml;n&uuml;n (yemeklik yağ) verimini artırmak i&ccedil;in kritik &ouml;neme sahiptir.</p> <p>Alkali n&ouml;tralizasyon aşamasından sonra bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulmasıyla, sabunun bileşimi hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde izlenir ve belgelenir.</p>

Uygulama Notu