BUCHI NIR-Online® kullanarak lesitin bileşimini izleme

<p>Bitkisel lesitin, işlevselliği ve geniş uygulama yelpazesi sayesinde yemeklik yağ işleme end&uuml;strisinin değerli bir yan &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Lesitin &uuml;retimi sırasında ve verimi en &uuml;st d&uuml;zeye &ccedil;ıkarmak ve gerekli kaliteyi eşleştirmek i&ccedil;in, lesitin bileşiminin nem, asit değeri, yağ i&ccedil;eriği ve daha fazlası a&ccedil;ısından ger&ccedil;ek zamanlı bilgileri, gerektiğinde hızlı işlem ayarlamalarını sağlamak i&ccedil;in gereklidir. Soğutma aşamasından sonra bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulması ile lesitin bileşimi hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde izlenir ve belgelenir.</p>

Uygulama Notu