BUCHI NIR-Online® kullanarak ham yağ bileşiminin izlenmesi

<p>Preslenmiş ve ekstrakte edilmiş ham petrol, yemeklik sıvı yağ olarak rafine edilmek zorundadır. Ham petrol&uuml;n bileşimi ile ilgili ger&ccedil;ek zamanlı bilgi, sonraki rafine etme adımları i&ccedil;in en uygun koşulları bulmak i&ccedil;in gereklidir.</p> <p>Zamkı gidermeden &ouml;nce bir BUCHI NIR-Online&reg; proses analiz&ouml;r&uuml;n&uuml;n kurulmasıyla, ham petrol&uuml;n bileşimi hızlı, basit ve g&uuml;venilir bir şekilde izlenir ve belgelenir.</p>

Uygulama Notu