Atık suda yağ ve gres tayini

<p>Bu Uygulama Notu, Standart Y&ouml;ntemler 5520 kısım D&#39;ye (Soxhlet Ekstraksiyon Y&ouml;ntemi) g&ouml;re atık su &ouml;rneklerinden yağ ve gresin ekstraksiyonunu ve belirlenmesini a&ccedil;ıklamaktadır. &quot;Yağ ve gres&quot;, &ccedil;&ouml;z&uuml;c&uuml;de &ccedil;&ouml;z&uuml;nen bir madde olarak geri kazanılan herhangi bir malzeme olarak tanımlanır. Bu nedenle, benzer fiziksel &ouml;zelliklere sahip bileşiklerin yanı sıra yağ ve gres (&ouml;rn. K&uuml;k&uuml;rt bileşikleri, organik boyalar, klorofil) belirlenecektir. Atık su numunesi hidroklorik asit ile asitleştirilir ve UniversalExtractor E-800 &uuml;zerinde bir Soxhlet ekstraksiyon y&ouml;ntemi kullanılarak ekstrakte edilir. Ekstrakt sabit bir ağırlığa kadar kurutulduktan sonra, yağ ve gres miktarı gravimetrik olarak belirlenir.</p> <p>Bu Uygulama Notu, biyolojik lipitler ve mineral hidrokarbonların yanı sıra &ccedil;oğu end&uuml;striyel atık su i&ccedil;in uygundur. 85 &deg; C&#39;nin altında buharlaşan d&uuml;ş&uuml;k kaynama noktalı fraksiyonlar i&ccedil;in ge&ccedil;erli değildir. Bu Uygulama Notu i&ccedil;in, damıtılmış suya ay&ccedil;i&ccedil;ek yağı (sertifikalı referans malzeme) eklenmiştir. Bir boşluk da belirlendi</p>

Uygulama Notu