Ham reaksiyon karışımından 4-Metoksiasetofenonun izolasyonu

Uygulama Notu