Bir sentez karışımından 3-Nitro-4-etoksibenzaldehidin izolasyonu

Uygulama Notu