Dinamik Distilasyon Nedir ?

Dinamik Distilasyon Nedir ?

Dinamik distilasyon tanımı, Buchi R-300 Rotary Evaporatör serisi üzerinde geliştirilmiş bir sistemin tanımdır.

Uygulama sırasında, işlemde kullanılan solventlerin buhar basınç tanımlamaları kritik öneme sahiptir. Buhar basıncı, ilgili solventin işlem göreceği operasyon sıcaklığına göre değişmektedir. Dolayısı ile tanımlanacak olan programdaki vakum değeri en önemli kriterdir. Vakumun yetersiz olması durumunda buharlaşma duracak veya yavaşlayacak, fazla olması durumunda ise üründe kaynama sebebli köpürme, taşma benzeri durumlar ortaya çıkacak, ürün kayıpları yaşanabilecektir.

Buharlaşma başladıktan sonra, Rotary Evaporatörün kondanserinde yoğuşturulması gerekecektir. Dolayısı ile gerekli olan soğutma suyu sıcaklığı, kondanserin yüzey alanı ve sirkülatörün gücü ile orantılı olarak – yoğuşturma performansı açısından önem arz etmektedir. Bu noktada, Chiller ( Soğutmalı Sirkülatör ) sistemleri, tanımlı sıcaklık ve performans olarak ön plana çıkmaktadır.

Bir çok sistemde, sabit sıcaklıkta tanımlı solvent kütüphane tabloları mevcuttur. Yani, sabit sıcaklıkta solventlerin buhar basınçları için bir tablo oluşturulmuş ve cihazın içerinde bulunmaktadır.

Buchi sistemlerinin dinamik distilasyon özelliği, yukarıda tanımlanan solvent kütüphanesinden farklı olarak, uygulamanın başladığı sıcaklık değerinden set edilen, yani uygulamanın yapılacağı sıcaklık değerine kadar, banyo sıcaklığı – soğutma suyu sıcaklığı – vakum değeri regülasyonunu değişken olarak sağlayabilmesidir. Yani dinamik olarak çalışan sistemi, tek bir nokta değerine göre değil, değişken parametrelere göre otomatik olarak düzenleyebilmesidir.

Dinamik Distilasyon İçin Önerimiz Aşağıdaki Konfigürasyondur.

- Buchi R-300 Rotary Evaporatör
- Buchi I-300 veya Buchi I-300 PRO Vakum Kontrol Sistemi
- Buchi V-300 Vakum Pompası
- Buchi F-305 Chiller ( Soğutmalı Sirkülatör )